Kampong

Lau thai

100,000.00 đ

Com chien

98,000.00 đ

Coca

Lau thai

100,000.00 đ

Dusk plus

Lau thai

100,000.00 đ

Gà hấp Hải Nam (1/2 con) - D

Gà hấp Hải Nam (1/2 con) - D

10 đã đặt
140 đã xem
289,000 đ

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Cơm gà quay Kampong delivery

103,000 đ

Cơm gà và xá xíu delivery

103,000 đ

Cơm xá xíu delivery

103,000 đ

Cơm Hải Nam delivery

21,000 đ